Canonades i accessoris PVC

Colzes

ø: 32 - 315

Angle: 45º - 67º - 87º

Derivacions

ø: 32 - 315

Angle: 45º - 67º - 87º

Reduccions

ø: 315 - 32

Taps

ø: 315 - 32

Sifons

Casquets

Tubs rígids

ø: 315 - 32

Llargada: fins a 3m

Tubs flexibles