Àrids

Sorra (fina i normal)

Grava (diversos tamanys)

Recebo

Sub-base

Sauló