Servei de grues

  • Les grues arriben fins a 36m d'alçada

    Les grues arriben fins a 36m d'alçada

  • i 32 de llargada.

    i 32 de llargada.

  • Pujant una piscina a un terrat.

    Pujant una piscina a un terrat.

  • Descarregant un contenidor de 11m3.

    Descarregant un contenidor de 11m3.